logo فیزیوتراپی شریعتی

021-22 89 26 89
پذیرش کلینیک
پرسش و پاسخ
فیزیوتراپی شریعتی /  انواع بیماری ها / درد چیست ؟

درد چیست ؟

What-is-pain

درد در حقیقت تحریک پایانه های عصبی اندام ها و بافت ها می باشد که می تواند توسط آسیب های بافتی و یا تحریکات مختلف ایجاد شود روش های متفاوتی در درمان دردها در فیزیوتراپی تخصصی مرکزی شریعتی تحت نظارت دکتر رضایی و دکتر احمدی وجود دارد که می‌تواند در درمان انواع دردها و بهبود آنها کمک شایانی به بیماران عزیز بنماید

سوالی که اکثر بیماران و متخصصین با آن مواجه می شوند درد و ماهیت آن می باشد. به راستی واقعاً درد چیست؟

در حقیقت درد یک احساس ناخوشایند ناشی از تحریک پایانه های عصبی درد می باشد که می تواند فرد را از یک شرایط نامناسب آگاه می نماید. این شرایط نامناسب می‌تواند از آسیب های بافتی تحریک سلولی تخریب سلول های بافتی و یا کشیدگی و پارگی و تروما باشد. با توجه به تخصص مغز و اعصاب و قرارگیری درد در حیطه تخصصی این رشته انواع دردها می توانند به درد های :

تقسیم شوند که در درد های فیزیکی عامل اصلی ایجاد درد می تواند تروما باشد اما در دردهای سایکولوژیک منشاء می تواند از بیماری های مرتبط با اعصاب و روان باشد که ماهیت خارجی نداشته ولی در دردهای سایکوژنیک منشأ از اعصاب و روان بوده که می تواند ماهیت خارجی داشته باشد.

 

تقسیم بندی درد به لحاظ زمان

به طور کلی دردها به دو دسته:

تقسیم می شود.

 

از جمله بیماری هایی مانند آرتریت روماتوئید ، نوروپاتی های محیطی ، سرطان و یا درد هایی با علت نامشخص می توانند در مجموعه دردهای مزمن طبقه‌بندی شوند. که این گونه درد ها می توانند تا سال ها همراه بیمار باشند.

اما دردهای حاد می توانند تا یکماه ادامه یابند که از جمله دردهای ناشی از برخوردها ، تصادف ها باشند.

بین دردهای مزمن و حاد را درد های تحت حاد یا sub acute pain مینامند که می‌توانند از یک ماه تا یک سال طول بکشند.

 

 

 

درد فانتوم چیست؟

What is Phantom Pain 

درد فانتوم یا درد خیالی یک نوع درد در اندامهای قطع شده می باشد که به صورت نرمال وجود خارجی نداشته ولی درد را بیمار احساس می نماید به عبارتی اندامی که پایانه عصبی آن وجود خارجی نداشته در انتها ها با تحریک پایانه های مختصر موجود سبب ایجاد دردهای فانتوم می شود.

شیوع دردهای فانتوم در اندام فوقانی ۸۲ درصد  و در اندام تحتانی ۵۴ درصد می باشد.

در مطالعه افرادی که پس از ۸ روز اندام قطع شده داشتند مشاهده گردید که ۷۲ درصد این بیماران درد فانتوم را تجربه نموده اند در حالی که پس از شش ماه ۶۷ درصد این بیماران این دردها را تجربه نموده اند.

درمان دردهای فانتوم

یکی از درمان های مناسب و موثر درد های فانتوم استفاده فیزیوتراپی های فوق تخصصی در کلینیک فیزیوتراپی مرکزی شریعتی تحت نظارت دکتر احمدی و دکتر رضایی می باشد که در این کلینیک می توان با استفاده از تجهیزات پیشرفته فیزیوتراپی در درد این پایانه های عصبی را بلاک نموده و به درد زجر آور بیمار خاتمه داد.

 

نمونه هایی از تجهیزات مدرن فیزیوتراپی در درد که در کلینیک فوق تخصصی فیزیوتراپی شریعتی مورد استفاده قرار می گیرد به شرح زیر می باشد:

کلینیک فیزیوتراپی شریعتی افتخار دارد تا تیم تخصصی متخصصین درد و مغز و اعصاب و فیزیوتراپیست های کارامد خویش را جهت درمان انواع دردهای بیماران عزیز به کار گرفته تا بتواند اندک دردی از بیماران عزیز بکاهد. می توانید نمونه های موفق درمانی را در درد های مختلف در بخش درباره ما مطالعه بفرمایید.

سایر بیماریها

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای فیزیوتراپی مرکزی شریعتی محفوظ است.