logo فیزیوتراپی شریعتی

021-22 89 26 89
پذیرش کلینیک
پرسش و پاسخ

رباط های زانو

فیزیوتراپیست اکبر رضایی

منتشر شده در : کیهان ورزشی - 1394

بنام خداهمانطور که در مطالب گذشته گفته شد بحث اسیبهای زانو و ارتباط آن با اسیبهای رباطهای ان یکی از مهمترین مباحث اسیبهای ورزشی است.بطور کلی رباطها نقش اتصال دو قطعه استخوانی را بر عهده دارند و ثبات استاتیک ( غیر فعال ) در مفصل را ایجاد مینمایند.رباطهای زانو بر اساس مکان قرار گیری نامهای مختلفی داشته و هر کدام مسوول ثبات در جهت خاص خود را دارند .از جمله رباطهای زانو میتوان به رباط طرفی داخلی و خارجی ، رباط آرکوییت یا کمانی در پشت زانو ، و رباطهای صلیبی ( بعلت متقاطع بودن ) قدامی و خلفی اشاره کرد.بسته به شدت نیروهای اسیب رسان و جهت آنها میتوانند رباطها درجاتی از کشیدگی ( در موارد خفیف ) پارگی ناقص و یا کامل را داشته باشند.  در موارد پارگی های ناقص و کشیدگی درمان میتواند بصورت کلینیکی و غیر جراحی باشد ولی در مواردیکه پارگی کامل باشد درمان بصورت جراحی خواهد بود.یکی از مواردیکه از عملکردهای بسیار مهم رباطها میباشد و کمتر مورد توجه قرار میگیرد انتقال حس وضعیت عمقی و حالت حرکت مفصل میباشد که در جلوگیری از آسیبها نقش بسیار مهمی را ایفا میکند به عبارتی وقتی پیامهای وضعيت مفصل از طریق رباطها به صورت کامل انتقال پیدا کند احتمال اسیب دیدن کمتر شده و یا احتمال اسیب مجدد کمتر میشود . ذکر این نکته ضروریست که انجام تمرینات حس عمقی در کلینیکهای فیزیوتراپی میتواند در بهبود انتقال پیامها از طریق رباطها موثر بوده و طبیعتا در بهبود حس عمقی و جلوگیری از آسیب مجدد تاثیر گذار باشد.در تحقیقات انجام شده بر روی حس عمقی در بیماران پس از اعمال جراحی دیده شده در موارد خاص که برداشتن رباط جهت ترمیم صورت گرفته است میزان حس عمقی در مفصل به طور چشمگیری کاهش یافته است. اذا در انجام جراحی های رباط ترجیح جراحان اینست که حتی بقایای باقیمانده از رباطهای در جراحی برداشته نشوند.در مباحث بعدی به تفصیل هرکدام از رباطهای زانو و نقش آنها در عملکرد ورزشی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

متن کامل مقاله :


بنام خدا
همانطور که در مطالب گذشته گفته شد بحث اسیبهای زانو و ارتباط آن با اسیبهای رباطهای ان یکی از مهمترین مباحث اسیبهای ورزشی است.
بطور کلی رباطها نقش اتصال دو قطعه استخوانی را بر عهده دارند و ثبات استاتیک ( غیر فعال ) در مفصل را ایجاد مینمایند.
رباطهای زانو بر اساس مکان قرار گیری نامهای مختلفی داشته و هر کدام مسوول ثبات در جهت خاص خود را دارند .
از جمله رباطهای زانو میتوان به رباط طرفی داخلی و خارجی ، رباط آرکوییت یا کمانی در پشت زانو ، و رباطهای صلیبی ( بعلت متقاطع بودن ) قدامی و خلفی اشاره کرد.
بسته به شدت نیروهای اسیب رسان و جهت آنها میتوانند رباطها درجاتی از کشیدگی ( در موارد خفیف ) پارگی ناقص و یا کامل را داشته باشند.  در موارد پارگی های ناقص و کشیدگی درمان میتواند بصورت کلینیکی و غیر جراحی باشد ولی در مواردیکه پارگی کامل باشد درمان بصورت جراحی خواهد بود.
یکی از مواردیکه از عملکردهای بسیار مهم رباطها میباشد و کمتر مورد توجه قرار میگیرد انتقال حس وضعیت عمقی و حالت حرکت مفصل میباشد که در جلوگیری از آسیبها نقش بسیار مهمی را ایفا میکند به عبارتی وقتی پیامهای وضعيت مفصل از طریق رباطها به صورت کامل انتقال پیدا کند احتمال اسیب دیدن کمتر شده و یا احتمال اسیب مجدد کمتر میشود . ذکر این نکته ضروریست که انجام تمرینات حس عمقی در کلینیکهای فیزیوتراپی میتواند در بهبود انتقال پیامها از طریق رباطها موثر بوده و طبیعتا در بهبود حس عمقی و جلوگیری از آسیب مجدد تاثیر گذار باشد.
در تحقیقات انجام شده بر روی حس عمقی در بیماران پس از اعمال جراحی دیده شده در موارد خاص که برداشتن رباط جهت ترمیم صورت گرفته است میزان حس عمقی در مفصل به طور چشمگیری کاهش یافته است. اذا در انجام جراحی های رباط ترجیح جراحان اینست که حتی بقایای باقیمانده از رباطهای در جراحی برداشته نشوند.
در مباحث بعدی به تفصیل هرکدام از رباطهای زانو و نقش آنها در عملکرد ورزشی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بازگشت

سایر مقالات :

آسیبها و آرتروز مفصل شانه آکرومیوکلاویکولار

۱۳۹۸

فروزن شولدر شانه یخ زده frozen shoulder

۱۳۹۸

آسیب مینیسک

1396

مراحل توانبخشی در ترمیم رباط صلیبی فاز ششم

1396

مراحل توانبخشی در ترمیم رباط صلیبی فاز پنجم

1396

مراحل توانبخشی در ترمیم رباط صلیبی فاز چهارم

1396

مراحل توانبخشی در ترمیم رباط صلیبی فاز سوم

1396

مراحل توانبخشی در ترمیم رباط صلیبی فاز دوم

1396

مراحل توانبخشی در ترمیم رباط صلیبی فاز اول

1396

اثر لیزر کم توان در ترمیم زخمهای افراد دیابتی

1387

آسیب و پارگی رباط صلیبی

1390

فيزيوتراپي در آسیب رباط صلیبی 2

1390

UNHAPPY TRIAD

1394

آسیب های مینیسک زانو

1394

زانو و انحراف شکل آن

1394

آناتومی رباط صلیبی و تشخیص آسیب های آن

1395

درمان اسیب رباط صلیبی

1395

توانبخشی بعد از جراحی ترمیمی رباط صلیبی

1395

دررفتگی مفصل شانه

1395

آسیب مفصل شانه

1395

تمرینات ورزشی مفصل شانه

1395

آرنج تنیس بازان

1395

آرنج گلف بازان

1395

انگشت چکشی

1395

شکستگی مچ پا

1395

آسیب های مچ پا

1395

کشیدگی و پارگی عضله ساق

1395

آسیب در مینیسک

1395

توانبخشی و ورزش درمانی در کشیدگی و آسیب عضله همسترینگ (Hamstring)

1395

آسیب کشاله ران در ورزشکاران

1395

گانگلیون مچ دست

1395
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای فیزیوتراپی مرکزی شریعتی محفوظ است.