ورود ثبت نام 22 89 26 88 09017980467

logo فیزیوتراپی شریعتی

021-22 89 26 89
پذیرش کلینیک
پرسش و پاسخ
فیزیوتراپی شریعتی / ورزش درمانی تمرینات طبی حرکات اصلاحی

ورزش درمانی تمرینات طبی حرکات اصلاحی

Exercise

طراحی و اصول تمرین در ورزشکاران و یا بیماران از اصول ۲۴ گانه بومپا پیروی مینماید که می‌تواند در ایجاد یک پلن تمرینی مناسب به ورزشکاران و مربیان کمک شایانی نماید و از عوارض آسیب های ورزشی و یا آسیب مجدد جلوگیری نماید.

 

 

 

 http://scpt.ir/uploads/training 2.png

 

یکی از بخش های مهم و موثر در درمان فیزیوتراپی نقش ورزش و تمرینات طبی و ورزشی می باشد که زیر نظر فیزیوتراپیست متخصص و کارآزموده و آشنا به متدهای تمرینات طبی و طراحی پلان های درمانی طبی می باشد. 

 http://scpt.ir/uploads/training.png

 

چه مواردی را باید در طراحی تمرینات ورزشی در فیزیوتراپی لحاظ نمود؟

 

 

در متون فیزیولوژی ورزش از تئودور بومپا به عنوان شخص پیشرو در طراحی و ایجاد پلن های تمرینی ورزشکاران حرفه ای نام برده می شود که اصول بیست و چهار گانه آن می تواند برای متخصصین علوم ورزش و فیزیوتراپیست ها در دوره نقاهت مورد استفاده قرار گیرد

 

اصل اول :

Physical examination 

یا ارزیابی فیزیکی که در آن شرایط فیزیکی بیمار یا ورزشکار مورد توجه قرار می گیرد

 

اصل دوم :

Active participation in training

یا مشارکت فعال در تمرین و دو طرف بیمار یا ورزشکار و از طرف دیگر فیزیوتراپیست و متخصص علوم ورزشی یا مربی می باشد.

 

اصل سوم :

Multilateral development

توجه به نیاز های همه جانبه ورزشکاران در توسعه فعالیت های جسمانی آنها

 

اصل چهارم :

Individualization

توجه به تفاوتهای فردی و تمرینات منحصر به فرد به هر شخص

 

اصل پنجم :

Feasibility

توجه به مناسبت های جنسیتی شرایط ورزشکار و بیمار و همچنین سطح فعالیت های بدنی و ذهنی

 

اصل ششم:

Specificity/specialization 

با توجه به نیازهای فیزیکی و فیزیولوژیکی ورزش مربوطه و در نظر گرفتن آنها در برنامه تمرینی

 

اصل هفتم:

Ground-based activities

اکثر مهارتهای ورزشی ورزشکاران در روی سطح زمین می تواند به دست آید

 

اصل هشتم:

Multiple joint actions

توجه به فعالیت‌های بدنی ترکیبی یا به کارگیری توأمان مفاصل در مهارت ها

 

اصل نهم:

Three-dimensional movements 

مهارت های تمرینی و توجه آنها در فضای سه بعدی ، جلو و عقب ، طرفین ، بالا و پایین

 

اصل دهم :

Progressive overload

اصل اضافه بار که می تواند شامل مقداری افزایش در لود های تمرینی باشد

 

اصل یازدهم:

Train the correct Energy system

یا به عبارتی تمرین در سیستم های انرژی صحیح ورزش مربوطه

 

اصل دوازدهم:

Interval training

تمرین ترکیبی از دوره استراحت و اجرا باشد

 

اصل سیزدهم:

Train explosively

 توجه به حالت انفجاری در تمرین و نیاز است  تمرین فاکتورهای اجرا را در بهبود توان ارتقا دهد

 

اصل چهاردهم :

Adaptation 

توجه به سازگاری بافتی در اجرا و عملکرد ورزشی

 

اصل پانزدهم:

Consistency 

پایداری و مداومت در اجرا و دلالت بر این دارد که تمرینات می بایست به صورت مستمر در طول ماه ها  انجام شود تا تاثیر خاص خود را بگذارند

 

اصل شانزدهم:

Variety/variation 

دلالت بر این دارد که تمرینات می بایست به لحاظ لودو و دیوریشن و شدت تنوع داشته تا از حالت یکنواختی خارج شود.

 

اصل هفدهم:

Split routine 

بیشتر تمرینات قدرتی می توانند ۳ بار در هفته تکرار شوند اما با رعایت این نکته که گروه عضلانی درگیر دیگری را در روز بعد وارد عمل نموده تا گروه عضلانی تمرین شده دو روز فرصت استراحت را داشته باشد تا سیکل بعدی نوبت تمرین عضله اول شود.

 

اصل هجدهم:

Hard easy system 

تمرینات بهتر است تا به صورت از آهسته به سخت و از سخت به آهسته تغییر پیدا کند.

 

اصل نوزدهم:

Modeling

مدل سازی در تمرین که شامل محتوای تمرین هدف و روش و آگاهی ورزشکار از نحوه آن باشد

 

اصل بیستم:

Warm up 

با توجه به گرم کردن بدنه ورزشکاران قبل از اجرای حرکت جهت جلوگیری از آسیب 

 

اصل بیست و یکم:

Cool down 

توجه به این نکته سرد کردن با تمرکز بر انتقال سیستم گردش خون از عضلات به احشا

 

اصل بیست و دوم:

Rest and recovery 

توجه به اصل استراحت و ریکاوری و بازیافت بافت های درگیر در اجرا و عملکرد ورزشی

 

اصل بیست و سوم:

Reversibility

توجه به این نکته که در صورت عدم تمرین می تواند تمامی یافته ها و اثرات مثبت تمرین به مکان قبل از تمرین برگشت نماید

 

اصل بیست و چهارم:

Long-term periodization and planning

طراحی و اجرای پلن های تمرینی ورزشی یک دوره سیکلیک و دراز مدت می باشد.

 

 exercise shariati physiotherapy

 

 

تمرینات ویلیامز 

 http://scpt.ir/uploads/williams exercises.jpg

مجموعه تمرینات ویلیامز شامل اجرای حرکت های زیر است:
  • Pelvic tilt 
در این حرکت بیمار با دراز کشیدن بر روی پشت زانوهای خویش را خم کرده و کف پا را روی زمین مسطح قرار می‌دهد و سعی در انجام حرکت مماس کردن کمر خویش به سطح زمین می نماید و بین ۵ تا ۱۰ ثانیه این حرکت را حفظ می کند و تکرار مجدد را انجام می دهد.
 
 
 
 
 
  • Single knee to chest
در این حرکت بیمار به پشت دراز کشیده و تک به تک زانو های خویش را متناوب با قلاب کردن دستها دور زانوها به سمت قفسه سینه می کشد به نحوی که بتواند ریتم لگن را از حالت چرخش قدامی به خلفی تغییر دهد و بتواند با این حرکت کمر خویش را به زمین مماس نماید در انتهای حرکت مکث ۵ تا ۱۰ ثانیه را انجام خواهد داد.
 
 
 
 
 
  • Double knee to chest
این حرکت مشابه حرکت قبلی ولی با این تفاوت که به جای یک زانو بیمار در قلاب کردن دست ها دور دو زانو اقدام می‌نماید و حرکت را در انتهای حرکت  به مدت ۵ تا ۱۰ ثانیه مکث می نماید.
 
 
 
 
 
  • Partial sit up
در این حرکت بیمار در حالت مشابه تمرین اول یا pelvic tilt قرار گرفته و در حالیکه در همان حالت تمام شانه ها را با انقباض عضلات شکمی و سعی در بلند کردن زمین خواهد داشت به نحوی که پاهای خویش را از روی زمین بر ندارد اگر این حرکت برای بیمار سخت بود لازم است تا حرکت را توسط قلاب کردن پاها یک جای ثابت اقدام نماید و حرکت را مجدداً تکرار می نماید در این حرکت عضلات شکمی انقباض خواهند یافت.
 
 
 
 
 
  • Hamstring stretch
در این حرکت بیمار در حالت نشسته روی باسن پاهای خویش را در وضعیت کشیده قرار داده و بدون اینکه زانو خم شود انگشتان پای خویش را لمس می نماید. این حرکت برای کشش عضلات همسترینگ در پشت ران ها مناسب بوده و می تواند در رفع کوتاهی های این عضلات کمک کننده باشد.
 
 
 
 
 
 
  • Hip flexor stretch
درک انجام این حرکت مقداری به لحاظ توضیح دادن پیچیده می باشد و به ظاهر فقط به تشبیه این حرکت به استارت دوندگان دو اشاره می شود که مانند لحظه استارت دوندگان حرکت را بیمار انجام داده و جهت کشش عضلات فلکسور هیپ در سمت پایی که دراز است اقدام می‌نماید.
 
 
 
 
 
  • Squat 
یعنی حرکت بیمار ایستاده پاها را اندازه عرض شانه موازی هم قرار می‌دهد. سپس اقدام به نشستن روی زمین طریق خم کردن زانوها و مفصل لگن می‌نماید چشم ها به سمت جلوو متمرکز به یک نقطه می باشد جهت حفظ تعادل بهتر.
 
 

 

امید است تا موارد فوق در ورزش حرفه ای و متخصصین علوم ورزش به کار گرفته و بتوانیم بنیانی را برای ورزش حرفه ای پایه ریزی نماییم.

 

exercise shariati physiotherapy

 

 

 لطفا به لینک های زیر مراجعه نمایید

 

درباره فیزیوتراپی شریعتی و نمونه های درمانی

 

سوابق مشارکت تیم پزشکی شریعتی به روایت تصویر

 

فیزیوتراپی گردن-تمرین های طبی فیزیوتراپی گردن-کلینیک فیزیوتراپی شریعتی

 

فیزیوتراپی شانه-تمرین های طبی فیزیوتراپی شانه-کلینیک فیزیوتراپی شریعتی

 

فیزیوتراپی آرنج-تمرینات طبی فیزیوتراپی آرنج-کلینیک فیزیوتراپی شریعتی

 

فیزیوتراپی دست-تمرینات طبی فیزیوتراپی دست-کلینیک فیزیوتراپی شریعتی

 

فیزیوتراپی کمر-تمرین های طبی فیزیوتراپی کمر-کلینیک فیزیوتراپی شریعتی

 

فیزیوتراپی زانو-تمرین های طبی فیزیوتراپی زانو-کلینیک فیزیوتراپی شریعتی

 

فیزیوتراپی مچ پا-تمرین های طبی فیزیوتراپی مچ پا-کلینیک فیزیوتراپی شریعتی

 

فیزیوتراپی در منزل-مجهزترین درمان در منزل بابیمه-خانم و آقا در تهران-تحت نظارت کلینیک فیزیوتراپی مرکزی شریعتی

 

فیزیوتراپی با بیمه تامین اجتماعی-دفترچه بیمه-کلینیک فیزیوتراپی مرکزی شریعتی+دکتر رضایی

 

فیزیوتراپی با بیمه سلامت یا خدمات درمانی-نسخه الکترونیک بیمه سلامت-کد رهگیری-فیزیوتراپی شریعتی-سیدخندان-دکتر رضایی

 

فیزیوتراپی با بیمه نیروهای مسلح-دفترچه بیمه-کلینیک فیزیوتراپی شریعتی-دکتر رضایی

 

پرسش و پاسخ با دکتر رضایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای فیزیوتراپی مرکزی شریعتی محفوظ است.
اطلاع رسانی
کاربر گرامی!

به اطلاع می رساند،
 به علت عملیات مخابرات کلیه تلفن های کلینیک موقتاً قطع می باشد.خواهشمند است با شماره واتساپ کلینیک در ارتباط باشید.

باتشکر
مدیریت کلینیک فیزیوتراپی شریعتی

انصراف
ورود به سامانه