ورود ثبت نام COVID-19

logo فیزیوتراپی شریعتی

021-22 89 26 89
پذیرش کلینیک
پرسش و پاسخ

07:06 تعیین وقت آنلاین ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

چهارشنبه

جدول زمانبندی مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ چهارشنبه

صبح

ساعت ثبت نوبت
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00 تعیین وقت
13:00 تعیین وقت
تعیین وقت
تاریخ:
روز:چهارشنبه
ساعت:
نوبت:
موبایل:لطفاً وارد شوید.
نام :لطفاً وارد شوید.
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای فیزیوتراپی مرکزی شریعتی محفوظ است.
ورود به سامانه