ورود ثبت نام

logo فیزیوتراپی شریعتی

021-22 89 26 89
پذیرش کلینیک
پرسش و پاسخ

23:25 تعیین وقت آنلاین ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

یکشنبه

جدول زمانبندی مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ یکشنبه

صبح

ساعت ثبت نوبت
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00

عصر

ساعت ثبت نوبت
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
تعیین وقت
تاریخ:
روز:یکشنبه
ساعت:
نوبت:
موبایل:لطفاً وارد شوید.
نام :لطفاً وارد شوید.
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای فیزیوتراپی مرکزی شریعتی محفوظ است.
ورود به سامانه