ورود ثبت نام COVID-19

logo فیزیوتراپی شریعتی

021-22 89 26 89
پذیرش کلینیک
پرسش و پاسخ

00:56 تعیین وقت آنلاین ۱۴۰۱/۰۳/۰۲

دوشنبه

جدول زمانبندی مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ دوشنبه

عصر

ساعت ثبت نوبت
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
تعیین وقت
تاریخ:
روز:دوشنبه
ساعت:
نوبت:
موبایل:لطفاً وارد شوید.
نام :لطفاً وارد شوید.
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای فیزیوتراپی مرکزی شریعتی محفوظ است.
ورود به سامانه