logo

فیزیوتراپی مرکزی شریعتی (خندان) SHARIATI CENTRAL PHYSIOTHERAPY

ثبت نام

آسیب مینیسک

دکتر اکبر رضایی

منتشر شده در : - 1396

درد، اولین علامت پارگی مینیسک است. البته درد ممکن است خفیف باشد و شخص بتواند به فعالیت های روزمره اش ادامه دهد. اما هرگاه بخشی از مینیسک بین استخوان ران و ساق قرار بگیرد، درد شدیدی ایجاد می کند .

مراحل توانبخشی در ترمیم رباط صلیبی فاز ششم

دکتر اکبر رضایی

منتشر شده در : - 1396

فاز ششم (هفته شانزدهم به بعد):

مراحل توانبخشی در ترمیم رباط صلیبی فاز پنجم

دکتر اکبر رضایی

منتشر شده در : - 1396

فاز پنجم ( هفته هفتم تا شانزدهم ) 

مراحل توانبخشی در ترمیم رباط صلیبی فاز چهارم

دکتر اکبر رضایی

منتشر شده در : - 1396

مراحل توانبخشی در ترمیم رباط صلیبی فاز سوم

دکتر اکبر رضایی

منتشر شده در : - 1396

فاز سوم (هفته سوم و چهارم) :

مراحل توانبخشی در ترمیم رباط صلیبی فاز دوم

دکتر اکبر رضایی

منتشر شده در : - 1396

فاز دوم 8تا 14 روز

مراحل توانبخشی در ترمیم رباط صلیبی فاز اول

دکتر اکبر رضایی

منتشر شده در : - 1396

فاز اول( هفته اول)

اثر لیزر کم توان در ترمیم زخمهای افراد دیابتی

فیزیوتراپیست اکبر رضایی

منتشر شده در : - 1387

زخم پا در بیماران دیابتی به علت پاسخ دهی نامناسب به انواع درمانها از معضلات این دسته از بیماران محسوب می شود.

آسیب رباط صلیبی

فیزیوتراپیست اکبر رضایی

منتشر شده در : - 1390

فيزيوتراپي در آسیب رباط صلیبی (A.C.L) قسمت اول

فيزيوتراپي در آسیب رباط صلیبی 2

فیزیوتراپیست اکبر رضایی

منتشر شده در : - 1390

 فيزيوتراپي در آسیب رباط صلیبی (A.C.L) قسمت دوم

UNHAPPY TRIAD

فیزیوتراپیست اکبر رضایی

منتشر شده در : کیهان ورزشی - 1394

Unhappy triad

آسیب های مینیسک زانو

فیزیوتراپیست اکبر رضایی

منتشر شده در : کیهان ورزشی - 1394

 

زانو و انحراف شکل آن

فیزیوتراپیست اکبر رضایی

منتشر شده در : کیهان ورزشی - 1394

زانو از ترکیب سه استخوان ران ( فمور ) و درشت نی ( تیبیا )  و کشکک ( پاتلا ) تشکیل شده است. لازم به ذکر است که استخوان نازک نی ( فیبولا ) در ارتباط با زانو نمیباشد.

رباط های زانو

فیزیوتراپیست اکبر رضایی

منتشر شده در : کیهان ورزشی - 1394

بنام خداهمانطور که در مطالب گذشته گفته شد بحث اسیبهای زانو و ارتباط آن با اسیبهای رباطهای ان یکی از مهمترین مباحث اسیبهای ورزشی است.بطور کلی رباطها نقش اتصال دو قطعه استخوانی را بر عهده دارند و ثبات استاتیک ( غیر فعال ) در مفصل را ایجاد مینمایند.رباطهای زانو بر اساس مکان قرار گیری نامهای مختلفی داشته و هر کدام مسوول ثبات در جهت خاص خود را دارند .از جمله رباطهای زانو میتوان به رباط طرفی داخلی و خارجی ، رباط آرکوییت یا کمانی در پشت زانو ، و رباطهای صلیبی ( بعلت متقاطع بودن ) قدامی و خلفی اشاره کرد.بسته به شدت نیروهای اسیب رسان و جهت آنها میتوانند رباطها درجاتی از کشیدگی ( در موارد خفیف ) پارگی ناقص و یا کامل را داشته باشند.  در موارد پارگی های ناقص و کشیدگی درمان میتواند بصورت کلینیکی و غیر جراحی باشد ولی در مواردیکه پارگی کامل باشد درمان بصورت جراحی خواهد بود.یکی از مواردیکه از عملکردهای بسیار مهم رباطها میباشد و کمتر مورد توجه قرار میگیرد انتقال حس وضعیت عمقی و حالت حرکت مفصل میباشد که در جلوگیری از آسیبها نقش بسیار مهمی را ایفا میکند به عبارتی وقتی پیامهای وضعيت مفصل از طریق رباطها به صورت کامل انتقال پیدا کند احتمال اسیب دیدن کمتر شده و یا احتمال اسیب مجدد کمتر میشود . ذکر این نکته ضروریست که انجام تمرینات حس عمقی در کلینیکهای فیزیوتراپی میتواند در بهبود انتقال پیامها از طریق رباطها موثر بوده و طبیعتا در بهبود حس عمقی و جلوگیری از آسیب مجدد تاثیر گذار باشد.در تحقیقات انجام شده بر روی حس عمقی در بیماران پس از اعمال جراحی دیده شده در موارد خاص که برداشتن رباط جهت ترمیم صورت گرفته است میزان حس عمقی در مفصل به طور چشمگیری کاهش یافته است. اذا در انجام جراحی های رباط ترجیح جراحان اینست که حتی بقایای باقیمانده از رباطهای در جراحی برداشته نشوند.در مباحث بعدی به تفصیل هرکدام از رباطهای زانو و نقش آنها در عملکرد ورزشی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

آناتومی رباط صلیبی و تشخیص آسیب های آن

فیزیوتراپیست اکبر رضایی

منتشر شده در : کیهان ورزشی - 1395

 

درمان اسیب رباط صلیبی

فیزیوتراپیست اکبر رضایی

منتشر شده در : کیهان ورزشی - 1395

 

توانبخشی بعد از جراحی ترمیمی رباط صلیبی

فیزیوتراپیست اکبر رضایی

منتشر شده در : کیهان ورزشی - 1395

بنام خدا

دررفتگی مفصل شانه

دکتر اکبر رضایی

منتشر شده در : کیهان ورزشی - 1395

 

آسیب مفصل شانه

فیزیوتراپیست اکبر رضایی

منتشر شده در : کیهان ورزشی - 1395

 

تمرینات ورزشی مفصل شانه

فیزیوتراپیست اکبر رضایی

منتشر شده در : کیهان ورزشی - 1395

 

آرنج تنیس بازان

فیزیوتراپیست اکبر رضایی

منتشر شده در : کیهان ورزشی - 1395

 

آرنج گلف بازان

فیزیوتراپیست اکبر رضایی

منتشر شده در : کیهان ورزشی - 1395

همانطور که در سری گذشته در مورد آسیب  آرنج تنیس بازان صحبت گردید در این سری دقیقا آسیب مشابه آن را که در گلف بازان مشاهده می شود را مورد بررس قرار خواهیم داد.

انگشت چکشی

فیزیوتراپیست اکبر رضایی

منتشر شده در : کیهان ورزشی - 1395

آسیبی که در این بحث به آن خواهیم پرداخت آسیب در ناحیه انگشتان است که میتواند بعنوان مثال در والیبالیستها بعلت ضربه توپ و پارگی تاندون بند انتهایی بازکننده انگشتان ایجاد شود که بنام انگشت چکشی معروف است.

شکستگی مچ پا

فیزیوتراپیست اکبر رضایی

منتشر شده در : کیهان ورزشی - 1395

در مباحث آسیبهای وارده بر مچ در این سری به شکستگی در این ناحیه خواهیم پرداخت و بیشتر از منظر فیزیوتراپی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

آسیب های مچ پا

فیزیوتراپیست اکبر رضایی

منتشر شده در : کیهان ورزشی - 1395

آسیب های ورزشی شایع در مچ پا شامل کشیدگی در رباطها و تاندونها میباشد.

کشیدگی و پارگی عضله ساق

دکتر اکبر رضایی

منتشر شده در : کیهان ورزشی - 1395

به کشیدگی و یا پارگی عضلات پشت ساق در پزشکی calf strain می گوئیم. که در ورزشهای فوتبال،  دو میدانی، پرشها و شمشیربازی شایع است.

آسیب در مینیسک

دکتر اکبر رضایی

منتشر شده در : کیهان ورزشی - 1395

با توجه به شیوع آسیب در مینیسک و ایجاد کیست در آن بحث این هفته راجع به کیست مینیسک میباشد.

توانبخشی و ورزش درمانی در کشیدگی و آسیب عضله همسترینگ (Hamstring)

دکتر اکبر رضایی

منتشر شده در : کیهان ورزشی - 1395

 تعریف و عضلات تشکیل دهنده :عضلات تشکیل دهنده شامل سه عضله می باشد که تحت نام کلی همسترینگ خوانده می شوند.

آسیب کشاله ران در ورزشکاران

دکتر اکبر رضایی

منتشر شده در : کیهان ورزشی - 1395

کشیدگی عضلات کشاله ران  از آسیب های شایع ورزشی است. این کشیدگی ها همچنین می توانند در اثر فعالیت های بدنی شدید در کسانی که آمادگی ندارند هم ایجاد شوند. عضلات زیادی در ناحیه لگن و ران وجود دارند. این عضلات مسئول حرکات مفصل لگن در جهات مختلف هستند. گاهی اوقات این عضلات بر اثر ضربه و یا بدنبال فعالیت های شدید بدنی دچار کشیدگی می شوند و در حالات شدیدتر ممکن است پارگی های میکروسکوپی در این عضلات به وجود بیاید که به آن استرین Strain هم می گویند و گاهی هم فیبرهای عضلانی بطور کامل پاره می شوند. شایع ترین عضلات لگن که دچار گشیدگی می شوند عضلات ادکتور یا نزدیک کننده ران هستند.

گانگلیون مچ دست

دکتر اکبر رضایی

منتشر شده در : کیهان ورزشی - 1395

گانگلیون یا کیست سینوویال مچ دست شایع ترین توده خوش خیم دست است.شایع ترین علامت این کیست که موجب مراجعه بیمار به پزشک می شود، وجود یک توده برجسته در پشت مچ دست است.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای فیزیوتراپی مرکزی شریعتی محفوظ است.