logo فیزیوتراپی شریعتی

021-22 89 26 89
پذیرش کلینیک
پرسش و پاسخ
فیزیوتراپی شریعتی /  مقالات / UNHAPPY TRIAD

UNHAPPY TRIAD

فیزیوتراپیست اکبر رضایی

منتشر شده در : کیهان ورزشی - 1394

Unhappy triad

متن کامل مقاله :


Unhappy triad

بنام خدا
اسیبهای ورزشی به طور کلی به دو دسته کینزیوپاتولوژیک ( عوامل خارجی موثر در اسیب ) و پاتولوژیک ( عوامل داخلی موثر در اسیب ) تقسیم میشوند.
در سلسله مباحث مورد بررسی این امر بیشتر به در نظر گرفتن اسیب بدون علت خارجی ان توجه شده هرچند در پاره ای موارد ب علتهای خارجی موثر در اسیب نیز توجه خواهیم نمود.
اسیبهای ورزشی بسته به نواحی مختلف تقسیم بندی دیگری داشته که میتوان به اسیبهای سر و گردن ، شانه و انداام فوقانی ، تنه ، لگن و اندام تحتانی اشاره کرد.
  شیوع اسیبهای ورزشی و بنابر نیاز مخاطبین ، مجموعه را بر آن داشت تا بر اساس میزان شیوع درگیری مورد بررسی قرار گیرند.

  یکی از مهمترین قسمتهای بدن مفصل زانو بوده که در اکثر ورزشها اسیب میبیند. این مفصل بعلت ساختار ویژه ای که دارد به لحاظ ساختاری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
Unhappy triad یک اسیب عمده در اکثر ورزشهایی است که با پرش و فرود ناصحیح ایجاد میشود.
در این اسیب ساختار عمده شامل ، رباط صلیبی قدامی A.C.L ، رباط جانبی داخلی M.C.L ، منیسک داخلی اسیب میبینند .
در اسیب مشابه که سابق اکثر همکاران الزاما اسیب میسک داخلی را با منیسک خارجی میدانستند ولی اخیرا ثابت شده که این اسیبها میتوانند توامان نیز نباشند.
مکانیسم اسیب در این ورزشکاران میتواند ناشی از پرش و فرود ناگهانی همراه با چرخش به خارج درشت نی روی استخوان ران و نیروی خم کننده ساق به سمت خارج بوده که زانو را به سمت داخل میبرد . در این اسیب رباط صلیبی دچار پارگی کامل یا ناکامل ( کشیدگی ) گردیده و همزمان با آن رباط جانبی داخلی دچار پارگی کامل یا ناکامل ( کشیدگی ) گردد . با توجه به نقش منیسکها در مفصل در پخش نیروها بصورت متوازن در مفصل منیسک داخلی نیز اسیب میبیند . این سه عنصر در مفصل و ارتباط این سه در یک مکانیسم اسیب باعث گردیده تا این نام UNHAPPY TRIAD انتخاب گردد.
در مباحث بعدی به تفصیل این اسیبها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بازگشت

سایر مقالات :

آسیبها و آرتروز مفصل شانه آکرومیوکلاویکولار

۱۳۹۸

فروزن شولدر شانه یخ زده frozen shoulder

۱۳۹۸

درمان آسیب و پارگی مینیسک زانو با فیزیوتراپی و بدون جراحی

1396

مراحل توانبخشی در ترمیم رباط صلیبی فاز ششم

1396

مراحل توانبخشی در ترمیم رباط صلیبی فاز پنجم

1396

مراحل توانبخشی در ترمیم رباط صلیبی فاز چهارم

1396

مراحل توانبخشی در ترمیم رباط صلیبی فاز سوم

1396

مراحل توانبخشی در ترمیم رباط صلیبی فاز دوم

1396

مراحل توانبخشی در ترمیم رباط صلیبی فاز اول

1396

زخم پای دیابتی و ترمیم آن با لیزر های درمانی در فیزیوتراپی

1387

آسیب و پارگی رباط صلیبی

1390

فيزيوتراپي در آسیب رباط صلیبی 2

1390

آسیب های مینیسک زانو

1394

زانو و انحراف شکل آن

1394

آناتومی رباط صلیبی و تشخیص آسیب های آن

1395

درمان آسیب رباط صلیبی

1395

توانبخشی بعد از جراحی ترمیمی رباط صلیبی

1395

دررفتگی مفصل شانه

1395

جا اندازی مفصل شانه

1395

تمرینات ورزشی مفصل شانه

1395

آرنج تنیس بازان

1395

آرنج گلف بازان

1395

انگشت چکشی

1395

شکستگی مچ پا

1395

آسیب های مچ پا

1395

کشیدگی و پارگی عضله ساق

1395

درمان کیست مینیسک زانو با فیزیوتراپی در پارگی و آسیب مینیسک-متخصص

1395

توانبخشی و ورزش درمانی در کشیدگی و آسیب عضله همسترینگ (Hamstring)

1395

آسیب کشاله ران در ورزشکاران

1395

گانگلیون مچ دست

1395
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای فیزیوتراپی مرکزی شریعتی محفوظ است.