logo فیزیوتراپی شریعتی

021-22 89 26 89
پذیرش کلینیک
پرسش و پاسخ
فیزیوتراپی شریعتی / ورزش درمانی

ورزش درمانی

Exercise

طراحی و اصول تمرین در ورزشکاران و یا بیماران از اصول ۲۴ گانه بومپا پیروی مینماید که می‌تواند در ایجاد یک پلن تمرینی مناسب به ورزشکاران و مربیان کمک شایانی نماید و از عوارض آسیب های ورزشی و یا آسیب مجدد جلوگیری نماید.

 

exercise shariati physiotherapy

 

 

 

یکی از بخش های مهم و موثر در درمان فیزیوتراپی نقش ورزش و تمرینات طبی و ورزشی می باشد که زیر نظر فیزیوتراپیست متخصص و کارآزموده و آشنا به متدهای تمرینات طبی و طراحی پلان های درمانی طبی می باشد. 

 

 

چه مواردی را باید در طراحی تمرینات ورزشی در فیزیوتراپی لحاظ نمود؟

 

 

در متون فیزیولوژی ورزش از تئودور بومپا به عنوان شخص پیشرو در طراحی و ایجاد پلن های تمرینی ورزشکاران حرفه ای نام برده می شود که اصول بیست و چهار گانه آن می تواند برای متخصصین علوم ورزش و فیزیوتراپیست ها در دوره نقاهت مورد استفاده قرار گیرد

 

اصل اول :

Physical examination 

یا ارزیابی فیزیکی که در آن شرایط فیزیکی بیمار یا ورزشکار مورد توجه قرار می گیرد

 

اصل دوم : 

Active participation in training

یا مشارکت فعال در تمرین و دو طرف بیمار یا ورزشکار و از طرف دیگر فیزیوتراپیست و متخصص علوم ورزشی یا مربی می باشد.

 

اصل سوم : 

Multilateral development

توجه به نیاز های همه جانبه ورزشکاران در توسعه فعالیت های جسمانی آنها

 

اصل چهارم :

Individualization

توجه به تفاوتهای فردی و تمرینات منحصر به فرد به هر شخص

 

اصل پنجم :

Feasibility

توجه به مناسبت های جنسیتی شرایط ورزشکار و بیمار و همچنین سطح فعالیت های بدنی و ذهنی

 

اصل ششم:

Specificity/specialization 

با توجه به نیازهای فیزیکی و فیزیولوژیکی ورزش مربوطه و در نظر گرفتن آنها در برنامه تمرینی

 

اصل هفتم:

Ground-based activities

اکثر مهارتهای ورزشی ورزشکاران در روی سطح زمین می تواند به دست آید

 

اصل هشتم:

Multiple joint actions

توجه به فعالیت‌های بدنی ترکیبی یا به کارگیری توأمان مفاصل در مهارت ها

 

اصل نهم:

Three-dimensional movements 

مهارت های تمرینی و توجه آنها در فضای سه بعدی ، جلو و عقب ، طرفین ، بالا و پایین

 

اصل دهم :

Progressive overload

اصل اضافه بار که می تواند شامل مقداری افزایش در لود های تمرینی باشد

 

اصل یازدهم:

Train the correct Energy system

یا به عبارتی تمرین در سیستم های انرژی صحیح ورزش مربوطه

 

اصل دوازدهم:

Interval training

تمرین ترکیبی از دوره استراحت و اجرا باشد

 

اصل سیزدهم:

Train explosively

 توجه به حالت انفجاری در تمرین و نیاز است  تمرین فاکتورهای اجرا را در بهبود توان ارتقا دهد

 

اصل چهاردهم :

Adaptation 

توجه به سازگاری بافتی در اجرا و عملکرد ورزشی

 

اصل پانزدهم:

Consistency 

پایداری و مداومت در اجرا و دلالت بر این دارد که تمرینات می بایست به صورت مستمر در طول ماه ها  انجام شود تا تاثیر خاص خود را بگذارند

 

اصل شانزدهم:

Variety/variation 

دلالت بر این دارد که تمرینات می بایست به لحاظ لودو و دیوریشن و شدت تنوع داشته تا از حالت یکنواختی خارج شود.

 

اصل هفدهم:

Split routine 

بیشتر تمرینات قدرتی می توانند ۳ بار در هفته تکرار شوند اما با رعایت این نکته که گروه عضلانی درگیر دیگری را در روز بعد وارد عمل نموده تا گروه عضلانی تمرین شده دو روز فرصت استراحت را داشته باشد تا سیکل بعدی نوبت تمرین عضله اول شود.

 

اصل هجدهم:

Hard easy system 

تمرینات بهتر است تا به صورت از آهسته به سخت و از سخت به آهسته تغییر پیدا کند.

 

اصل نوزدهم:

Modeling

مدل سازی در تمرین که شامل محتوای تمرین هدف و روش و آگاهی ورزشکار از نحوه آن باشد

 

اصل بیستم:

Warm up 

با توجه به گرم کردن بدنه ورزشکاران قبل از اجرای حرکت جهت جلوگیری از آسیب 

 

اصل بیست و یکم:

Cool down 

توجه به این نکته سرد کردن با تمرکز بر انتقال سیستم گردش خون از عضلات به احشا

 

اصل بیست و دوم:

Rest and recovery 

توجه به اصل استراحت و ریکاوری و بازیافت بافت های درگیر در اجرا و عملکرد ورزشی

 

اصل بیست و سوم:

Reversibility

توجه به این نکته که در صورت عدم تمرین می تواند تمامی یافته ها و اثرات مثبت تمرین به مکان قبل از تمرین برگشت نماید

 

اصل بیست و چهارم:

Long-term periodization and planning

طراحی و اجرای پلن های تمرینی ورزشی یک دوره سیکلیک و دراز مدت می باشد.

 

 

 

امید است تا موارد فوق در ورزش حرفه ای و متخصصین علوم ورزش به کار گرفته و بتوانیم بنیانی را برای ورزش حرفه ای پایه ریزی نماییم.

 

exercise shariati physiotherapy

 

 

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای فیزیوتراپی مرکزی شریعتی محفوظ است.