ورود ثبت نام COVID-19

logo فیزیوتراپی شریعتی

021-22 89 26 89
پذیرش کلینیک
پرسش و پاسخ
فیزیوتراپی شریعتی /  ویدئوها
videos

ویدئوها

آشنایی با دردها و اختلالات بدنی و روش های درمانی آنها توسط کلینیک فیزیوتراپی شریعتی

جا اندازی دیسک های ستون فقرات گردن و کمر
0:42
بازدید:82
1400/09/07
ورزشهای ویلیامز دیسک کمری
1:54
بازدید:113
1400/11/26
ورزش های دیسک کمر ، اکستانسوری ، مکنزی
1:0
بازدید:83
1400/09/07
ورزش های دیسک کمر ، اکستانسوری ، مکنزی
0:56
بازدید:65
1400/09/07
تمرینات تقویت هسته مرکزی بدن ، کور
1:0
بازدید:57
1400/09/07
تمرینات تقویت هسته مرکزی بدن ، کور ، ۲
0:59
بازدید:58
1400/09/07
تمرینات تقویت هسته مرکزی بدن ، کور ، ۳
0:57
بازدید:81
1400/09/07
ورزشهای ویلیامز دیسک کمری
1:54
بازدید:86
1400/09/07
درمان آرتروز
1:0
بازدید:91
1400/04/27
دیسک کمر و درمان آن
0:44
بازدید:68
1400/04/26
بیوفیدبک
0:55
بازدید:54
1400/09/07
تمرینات تقویت لگن و بهبود درد ساکروایلیاک کمری
1:24
بازدید:59
1400/09/07
درد سیاتیک و درمان آن
0:49
بازدید:47
1400/04/26
تمرینات تقویت همسترینگ یا پشت ران
1:0
بازدید:51
1400/09/07
تمرینات تقویت همسترینگ یا پشت ران ، ۲
1:0
بازدید:75
1400/09/07
تمرینات تقویت همسترینگ یا پشت ران ، ۳
0:57
بازدید:56
1400/09/07
تمرینات تقویت عضلات در آسیب رباط صلیبی
0:30
بازدید:75
1400/09/07
تمرینات تقویت عضلات در آسیب رباط صلیبی 2
0:30
بازدید:52
1400/09/07
تمرینات تقویت عضلات در آسیب رباط صلیبی ۳
1:0
بازدید:47
1400/09/07
تمرینات تقویت عضلات در آسیب رباط صلیبی ۴
1:0
بازدید:50
1400/09/07
تمرینات بازتوانی آسیب رباط صلیبی فازدوم
0:41
بازدید:44
1400/09/07
تمرینات بازتوانی آسیب رباط صلیبی فازدوم ، ۲
0:59
بازدید:63
1400/09/07
تمرینات بازتوانی آسیب رباط صلیبی فازدوم ، ۳
0:59
بازدید:54
1400/09/07
تمرینات بازتوانی آسیب رباط صلیبی فاز اول ، ۱
0:41
بازدید:43
1400/09/07
تمرینات بازتوانی آسیب رباط صلیبی فاز اول ، ۲
1:0
بازدید:63
1400/09/07
تمرینات بازتوانی آسیب رباط صلیبی فاز اول ، ۳
0:54
بازدید:70
1400/09/07
تمرینات تقویت عضلات زانو در آسیب های مینیسک ، ۱
1:0
بازدید:65
1400/09/07
تمرینات تقویت عضلات زانو در آسیب های مینیسک ، ۲
1:0
بازدید:60
1400/09/07
ورزشهای تقویت عضلات زانو در آرتروز
1:0
بازدید:49
1400/09/07
ورزشهای تقویت عضلات زانو در آرتروز ، ۲
1:0
بازدید:58
1400/09/07
ورزشهای تقویت عضلات زانو در آرتروز ، ۳
0:59
بازدید:58
1400/09/07
آسیب رباط صلیبی زانو و درمان آن
0:46
بازدید:42
1400/04/26
ورزش های مچ پا در پیچ خوردگی
1:0
بازدید:45
1400/09/07
ورزش های مچ پا در پیچ خوردگی ، ۲
1:0
بازدید:58
1400/09/07
حضور بازیگر سینما و تلویزیون خانم ساناز سماواتی در فیزیوتراپی شریعتی
3:4
بازدید:52
1400/09/07
تمرین درمانی و بازتوانی فیزیوتراپی شریعتی
0:53
بازدید:43
1400/09/07
لیزر پرتوان و کم توان
0:41
بازدید:82
1400/09/07
درباره فیزیوتراپی شریعتی
1:0
بازدید:45
1400/04/27
گزارش دکتر رضایی در جام جهانی فوتبال کره
2:2
بازدید:44
1400/04/27
این صفحه را به اشتراک گذارید
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای فیزیوتراپی مرکزی شریعتی محفوظ است.
ورود به سامانه