logo فیزیوتراپی شریعتی

021-22 89 26 89
پذیرش کلینیک
پرسش و پاسخ
فیزیوتراپی شریعتی / ماساژ و ریکاوری

ماساژ و ریکاوری

Massage-and-Recovery

ماساژ و ریکاوری به عنوان بخش مهمی در فیزیوتراپی نقش بسیار موثری در پیشگیری از آسیب‌های ورزشی و همچنین بهبودی سریعتر آسیب ها ایفا می‌نماید کلینیک فیزیوتراپی شریعتی با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته و افراد متخصص کمک شایانی به این گونه افراد می نماید.

ماساژ درمانی

 

 

 

یکی از بخش های مهم در کلینیک های فیزیوتراپی بخش ماساژ و اعمال مختلفی می باشد که می تواند سبب ریکاوری در بافتها شود.

 

 

ریکاوری چیست؟

 

به مجموعه روش هایی که می تواند به بافت ها جهت بازگشت به شرایط قبل از استرس و نرمال سازی آنها کمک کند ریکاوری گفته می شود در حقیقت روش هایی که می تواند سبب کاهش آسیب های احتمالی ، فشار های وارده به بافت ها شود ریکاوری گفته می شود.

 

recovery massage

 

 

انواع ریکاوری

 

هر شخص می تواند به روش های مختلفی را برای ریکاوری در زندگی خویش داشته باشد این روش ها شامل:

می باشد.

 

در کلینیک فیزیوتراپی مرکزی شریعتی با رعایت اصول علم تمرین و توجه به آسیب های احتمالی بافتها در گام اول جهت پیشگیری از آسیب اصول ریکاوری صحیح در نظر گرفته و بافت ها تحت تاثیر روشهای مختلف ریکاوری و ماساژ و استرس های بافتی قرار گرفته و پس از آن آماده سازی ورزشکار جهت بازگشت به ورزش با انجام تمرینات پیشرونده و تحت نظارت درمانگر صورت میگیرد.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای فیزیوتراپی مرکزی شریعتی محفوظ است.