logo فیزیوتراپی شریعتی

021-22 89 26 89
پذیرش کلینیک
پرسش و پاسخ
فیزیوتراپی شریعتی /  انواع بیماری ها / آرنج تنیس بازان

آرنج تنیس بازان

tennis-elbow

آرنج از نظر تشریحی یکی از مفاصل پیچیده بدن است و از مفصل شدن انتهای پایینی استخوان بازو با انتهای بالایی استخوان ساعد تشکیل شده است.دارای حرکات خم و راست کردن و چرخشی است. وقتی این عضلات خیلی مورد استفاده قرار گیرند در محل اتصال تاندون آنها به برجستگی خارجی آرنج تغییراتی رخ می دهد که شبیه التهاب، ورم، ریش ریش شدن، پارگی های کوچک و تغییر قوام تاندون است و باعث درد می گردد که بیماری آرنج تنیس بازان نام دارد.علت اصلی این بیماری استفاده بیش از حد از دست است، بخصوص فعالیتهایی که در آنها مچ دست خیلی خم و راست می شود. زمینه ژنتیکی وارثی هم ممکن است دخالت داشته باشد.

آرنج تنیس بازان

آرنج از نظر تشریحی یکی از مفاصل پیچیده بدن است و از مفصل شدن انتهای پایینی استخوان بازو با انتهای بالایی استخوان ساعد تشکیل شده است.دارای حرکات خم و راست کردن و چرخشی است.پشت ساعد گروهی از عضلات هستند که تاندون یک سر آنها با هم به اپیکندیل خارجی آرنج وصل می شود و تاندون سر دیگر آنها به پشت مچ دست و انگشتان متصل می شود. کار این عضلات بالا بردن مچ دست و انگشتان به سمت عقب است. وقتی این عضلات خیلی مورد استفاده قرار گیرند در محل اتصال تاندون آنها به برجستگی خارجی آرنج تغییراتی رخ می دهد که شبیه التهاب، ورم، ریش ریش شدن، پارگی های کوچک و تغییر قوام تاندون است و باعث درد می گردد که بیماری آرنج تنیس بازان نام دارد. اسم دیگر این بیماری " Lateral Epicondylitis " است.

 Tennis Elbow

 

علت بیماری آرنج تنیس بازان :

علت اصلی این بیماری استفاده بیش از حد از دست است، بخصوص فعالیتهایی که در آنها مچ دست خیلی خم و راست می شود. زمینه ژنتیکیو ارثی هم ممکن است دخالت داشته باشد. تكنيك ضربه زدن غلط در هنگام بك هند. استرین حاد و یا تکراری تاندون عضله اکتانسورکارپی رادیالیس برویس ترومای مستقیمي که باعث فشرده شدن ناحیه خارجی آرنج روي سطوح سخت میگردد. هیچ پاتولوژی مشخصی نشان داده نشده است . از نظر تئوری چنین فرض شده است که یک پارگی ناکامل در رشته های آپونوروتیک محل اتصال عضله که منطقه ای با پایانه های عصبی بسیار است وجود دارد. در این آسیب، خود مفصل آرنج مشکلی ندارد.

علایم :

 

lateral epicondylitis

 

میزان شیوع :

 

درمان :

 

 

 

 

سایر بیماریها

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای فیزیوتراپی مرکزی شریعتی محفوظ است.